Ćwiczenia zgrywające sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego „Burza 2022”

W dniu 7 października  br. odbyły się ćwiczenia zgrywające sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego powiatu parczewskiego. W ćwiczeniach wzięło udział 9 jednostek OSP KSRG oraz pracownicy Komendy Powiatowej PSP w Parczewie. W trakcie trwania 5 epizodów ratownicy doskonalili umiejętności w zakresie ratownictwa technicznego (drogowego), medycznego, pożarów wewnętrznych, w tym pracy w aparatach ODO. Ćwiczenia były także okazją do przećwiczenia sposobów podawania wody na duże odległości, budowania stanowisk wodnych oraz sprawdzenia sprawności sprzętu. Ćwiczenia odbyły się w gminie Siemień na terenie Gospodarstwa Rybnego Siemień oraz Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego MatMar w Siemieniu.

 

Serdeczne podziękowania gospodarzom za użyczenie terenu i obiektów do ćwiczeń oraz Kołu Gospodyń Wiejskich „Sami Swoi” w Siemieniu za przygotowanie posiłku strażakom biorącym udział w ćwiczeniach.

Skip to content