zdjęcie

Ćwiczenia zgrywające jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do KSRG z terenu powiatu parczewskiego

22 listopada 2017

W dniu 17 listopada 2017r. odbyły się ćwiczenia zgrywające sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz służb współdziałających powiatu parczewskiego na obiekcie Domu Pomocy Społecznej w Kalince. Założeniem do ćwiczeń  było gaszenie pożaru, który powstał w wyniku celowego działania jednego z pensjonariuszy. Pożar powstał w jednym
z pomieszczeń mieszkalnych na parterze budynku. Pożarem w początkowej fazie objęte zostało jedno pomieszczenie na parterze budynku mieszkalnego DPS. Zdarzenie zostało zauważone przez jednego z pracowników DPS w Kalince, który dostrzegł poruszenie wśród pensjonariuszy oraz dym wydobywający się z jednego ze skrzydeł na parterze budynku.

            Z uwagi na szybki rozwój pożaru oraz silne zadymienie na korytarzu, podjęcie próby gaszenia pożaru przez personel DPS okazało się niemożliwe. W początkowej fazie personel medyczny przystąpił do ewakuacji 12 pensjonariuszy zamieszkujących skrzydło budynku,
w którym powstał pożar. Pracownik niezwłocznie powiadomił o zaistniałym zdarzeniu Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego w Parczewie oraz Dyrektora placówki i ostrzegł personel i pensjonariuszy. Dyżurny SK KP PSP po otrzymaniu informacji o zdarzeniu zadysponował do działań jednostki ochrony przeciwpożarowej wchodzące w skład krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz powiadomił o zdarzeniu służby współdziałające z systemem.

            Celem ćwiczeń było:

–        doskonalenie współdziałania sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz służb współdziałających,
–        sprawdzenie skuteczności alarmowania praz dysponowania sił i środków przez Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP,
–        sprawdzenie prawidłowości procedur ratowniczych ustalonych w powiatowym planie ratowniczym,
–        przeprowadzanie sprawnej ewakuacji pensjonariuszy z obiektu,
–        doskonalenie i sprawdzenie umiejętności strażaków w zakresie udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy,
–        zapoznanie się ze specyfiką obiektu,
–        sprawdzenie zachowania personelu DPS na wypadek powstania pożaru,

 

Galeria

Skip to content