Ćwiczenia zgrywające jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do KSRG z terenu powiatu parczewskiego

W dniu 15 listopada 2019r. odbyły się ćwiczenia zgrywające sił i środków krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego oraz służb współdziałających powiatu parczewskiego na terenie miejscowości Białka gmina Dębowa Kłoda. Celem ćwiczeń było podniesienie poziomu i efektywności prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, jak również stanu wyszkolenia jednostek ochrony przeciwpożarowej
z terenu powiatu parczewskiego poprzez:

 1. Doskonalenie współdziałania sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz służb współdziałających,
 2. Sprawdzenie umiejętności przekazania i przyjęcia zgłoszenia o zagrożeniu,
 3. Sprawdzenie skuteczności alarmowania praz dysponowania sił i środków przez Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Parczewie,
 4. Sprawdzenie zasad obiegu informacji i koordynacji,
 5. Doskonalenie umiejętności dowódczych i wykonawczych,
 6. Sprawdzenie umiejętności i wyszkolenia strażaków – ratowników podczas prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych.

 

Ćwiczenia miały charakter rajdu ćwiczebnego podczas, którego jednostki OSP ksrg   realizowały wyznaczone zadania operacyjno-techniczne na poszczególnych etapach. Organizatorzy przygotowali pięć epizodów ćwiczebnych obejmujących różne dziedziny ratownictwa t.j.:

 1. Przegląd stanu technicznego pojazdu i sprzętu, w tym sprzętu łączności. Znajomość przez strażaków parametrów taktyczno – technicznych sprzętu.
 2. Ratownictwo techniczne. Zabezpieczenia miejsca zdarzenia. Sposoby ewakuacji poszkodowanych.
 3. Zaopatrzenie wodne. Budowa linii. Operowanie prądami gaśniczymi.
 4. Praca w aparatach ODO. Przeszukiwanie pomieszczeń. Ewakuacja poszkodowanych ze strefy zagrożonej.
 5. Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

 

Podsumowania oraz wniosków wynikających z realizacji założonych celów ćwiczeń przedstawili funkcjonariusze odpowiedzialni za organizację i przebieg założeń na poszczególnych etapach.  Komendant Powiatowy PSP w Parczewie bryg. Leszek Szymański omówił sprawy bieżące oraz podziękował za zaangażowanie oraz właściwe utrzymanie stanu bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu. Organizatorzy dziękują właścicielom terenów i obiektów na bazie, których został przeprowadzony rajd ćwiczebny.

tekst i zdjęcia mł. asp. Wojciech Denejko

Skip to content