zdjęcie

Ćwiczenia zgrywające jednostek KSRG oraz służb współdziałających

23 listopada 2018

22 listopada 2018r. na terenie Spółdzielni Mleczarskiej „SPOMLEK” oddział produkcyjny w Parczewie, odbyły się ćwiczenia zgrywające jednostek krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego i służb współdziałających powiatu parczewskiego. Tematem ćwiczeń było: „Usuwanie skutków awarii instalacji chłodniczej, zawierającej amoniak”. W ćwiczeniach udział wzięły 3 zastępy Państwowej Straży Pożarnej, 8 zastępów jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do KSRG, dwa radiowozy Policji,  karetki pogotowia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, przedstawiciele Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Parczewie oraz władze Gminy Parczew.
Głównym celem ćwiczeń było rozpoznanie operacyjne zakładu, w którym magazynowane jest 1000 dm3amoniaku, sprawdzenie stanu wyposażenia jednostek OSP w sprzęt i środki ochrony osobistej, doskonalenie dowodzenia na szczeblu interwencyjnym i taktycznym podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, sprawdzenie poziomu wyszkolenia ratowników oraz gotowości operacyjno – technicznej sił i środków z podmiotów KSRG z terenu powiatu parczewskiego. Scenariusz ćwiczeń zakładał, iż podczas prac konserwatorskich ulega rozszczelnieniu instalacja amoniakalna, w wyniku zaistniałego zdarzenia poszkodowanych zostało dwóch pracowników zakładu. Działania ratownicze polegały na ograniczeniu i likwidacji wycieku amoniaku z instalacji oraz udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

            Po zakończeniu części praktycznej ćwiczeń ratownicy mieli okazje zapoznania się z zakładem. Przedstawiciel kierownictwa zakładu omówił proces technologiczny oraz możliwe zagrożenia.

            Następnym etapem szkolenia były ćwiczenia z prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dorosłych i dzieci z wykorzystaniem fantomu oraz prawidłowej obsługi automatycznego defibrylatora zewnętrznego. Ponadto spotkanie z ratownikami było doskonałą formą do zapoznania ich z kampanią informacyjną prowadzoną przez Państwową Straż Pożarną – „Czujka dymu na straży Twojego bezpieczeństwa”. Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów  i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Każdy mógł obejrzeć z bliska przedmiotowe urządzenie, zapoznać się z zasadą działania czujek oraz w jakich miejscach powinno się je instalować w mieszkaniach.

            Podsumowania oraz wniosków wynikających z realizacji założonych celów ćwiczeń przedstawił Z-ca Komendanta Powiatowgo PSP w Parczewie bryg. Zbigniew Hawryluk .  Komendant Powiatowy PSP w Parczewie bryg. Leszek Szymański omówił sprawy bieżące oraz podziękował za zaangażowanie oraz właściwe utrzymanie stanu bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu.

 

Galeria

Skip to content