Ćwiczenia w lasach Nadleśnictwa Parczew

W dniach 27-29 kwietnia br. na terenie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Parczew prowadzone są ćwiczenia . W ramach doskonalenia zawodowego strażacy trzech zmian służbowych utrwalali posiadaną wiedzę i doświadczenie. Podczas ćwiczeń doskonalono możliwości prowadzenia działań gaśniczych na  obszarach leśnych. Sprawdzano stan i przejezdność dojazdów pożarowych. Zapoznawano się z lokalizacją  i dostępnością punktów czerpania wody zlokalizowanych bezpośrednio na terenie lasów lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Wspólnie z pracownikami Nadleśnictwa  omówiono specyfikę oddziałów leśnych szczególnie podatnych na rozprzestrzenianie się pożarów. Zapoznawano się z bazą sprzętu ppoż. oraz telewizyjnym punktem obserwacyjnym w miejscowości Plebania Wola.

Ćwiczenia mają na celu:

  • Doskonalenie umiejętności dowódczych i wykonawczych.
  • Poznanie specyfiki obszaru leśnego, dróg przeciwpożarowych i punktów czerpania wody.
  • Weryfikację gotowości operacyjnej sił i środków.
  • Weryfikację gotowości Nadleśnictwa Parczew do prowadzenia działań.
Skip to content