Bezpieczne wakacje na obozie Harcerskim

6 lipca br. strażacy Komendy Powiatowej PSP w Parczewie wraz z funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji w Parczewie wizytowali obóz harcerski zorganizowany przez Stowarzyszenie  Harcerskie ul. Hoża 57, 00-681 Warszawa, zlokalizowany nad jez. Czarnym w Nadleśnictwie Parczew. Wizyta miała na celu sprawdzenie przygotowania terenu obozu pod względem spełnienia warunków bezpieczeństwa. W trakcie wizytacji strażacy sprawdzili m.in. dojazdy do miejsca obozu, prawidłowość oznakowania kierunków ewakuacji, określenia miejsc zbiórki podczas ewakuacji, miejsce lokalizacji podręcznego sprzętu gaśniczego oraz jego kompletność, miejsce wyznaczone do palenia ognisk. Następnie przeprowadzono prelekcję dla 98 uczestników obozu na  temat bezpieczeństwa, zasad zachowania się na obszarach leśnych, sposobów używania podręcznego sprzętu gaśniczego oraz postępowania w przypadku zagrożenia. Szczególny nacisk położono na kwestie związane z bezpiecznym wypoczynkiem nad wodą.

Na zakończenie spotkano się z  kierownictwem obozu ustalono zasady wymiany informacji i sposób przesyłania komunikatów o pogarszającej się pogodzie, wyładowaniach atmosferycznych, gradobiciach i obfitych deszczach, a także zagrożeniach pożarowych. Ponadto przypomniano o konieczności sprawdzania łączności komórkowej ze Stanowiskiem Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Parczewie oraz monitorowania sytuacji meteorologicznej.

Skip to content