Bezpieczne Wakacje na obozie Harcerskim

5 sierpnia 2020 roku, strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie odwiedzili obóz harcerski nad jeziorem Czarnym w Nadleśnictwie Parczew. Wizyta miała na celu sprawdzenie przygotowania terenu obozu pod względem spełnienia warunków bezpieczeństwa.

W trakcie wizytacji strażacy sprawdzili m.in. dojazdy do miejsca obozu, prawidłowość oznakowania kierunków ewakuacji, określenia miejsc zbiórki podczas ewakuacji, miejsce lokalizacji podręcznego sprzętu gaśniczego oraz jego kompletność, miejsce wyznaczone do palenia ognisk. Następnie przeprowadzono prelekcję na temat bezpieczeństwa, zasad zachowania się na obszarach leśnych, sposobów używania podręcznego sprzętu gaśniczego oraz postępowania w przypadku zagrożenia. Szczególny nacisk położono na kwestie związane z bezpiecznym wypoczynkiem nad wodą.
Na zakończenie spotkano się z  kierownictwem obozu ustalono zasady wymiany informacji i sposób przesyłania komunikatów o pogarszającej się pogodzie, wyładowaniach atmosferycznych,  gradobiciach i obfitych deszczach, a także zagrożeniach pożarowych. Ponadto przypomniano o konieczności monitorowania sytuacji meteorologicznej.

Skip to content