Zaświadczenie o działaniach ratowniczych

W celu uzyskania zaświadczenia należy złożyć w sekretariacie tut. komendy wypełniony „Wniosek o wydanie zaświadczenia z prowadzonych działań ratowniczo – gaśniczych” wraz z klauzulą informacyjną oraz dokonać opłaty w wysokości 17 zł. Wpłaty można dokonać w kasie Starostwa Powiatowego w Parczewie lub na konto podane na stronie Starostwa. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie wpłaty.

Skip to content