Szkolenie z metodyki prowadzenia instruktarzu stanowiskowego BHP

Obowiązująca ustawa o ochotniczych strażach pożarnych, a także „Zasady przygotowania strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych do udziału w działaniach ratowniczych” powodują, że na naczelniku OSP spoczywa obowiązek przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego BHP dla strażaków w swojej jednostce.

 

W dniach 15-16.12.2022 pierwsza grupa naczelników z naszego powiatu odbyła szkolenie uprawniające do prowadzenia instruktarzu BHP, którego organizatorem był Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie. Szkolenie odbyło się w formie wideokonferencji, a udział w nim wzięło 28 osób. Kolejne szkolenie z tego zakresu odbędzie się 20 stycznia 2023 r. Wszystkich chętnych zapraszamy do wzięcia udziału. Szczegółowych informacji w zakresie skierowania na ww. szkolenie udziela dowódca JRG Parczew – st. kpt. Krzysztof Fila tel. 83 355 19 65.

Skip to content