Szkolenie podstawowe zakończone

W okresie od 16 grudnia 2022 do 27 stycznia 2023 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Parczewie przeprowadzone zostało szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Strażacy Pożarnych. Druhowie biorący udział w szkoleniu pozyskali wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu obsługi sprzętu pożarniczego, pracy w aparatach ochrony dróg oddechowych, prowadzenia działań gaśniczych, udzielania pomocy medycznej, przyjęcia Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i ratownictwa technicznego. Ostatniego dnia odbył się egzamin, który był podsumowaniem pracy wykonanej przez uczestników szkolenia. Szkolenie rozpoczęło 35 strażaków a 24 osoby ukończyły szkolenie z wynikiem pozytywnym, dzięki czemu będą mogły brać czynny udział w działaniach ratowniczych. Wszystkim słuchaczom szkolenia serdecznie gratulujemy.

Skip to content