Szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych

W dniach od 22 czerwca do 22 sierpnia 2022 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Parczewie odbyło się szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu parczewskiego.

 

Podczas szkolenia słuchacze zgłębili wiedzę o budowie i obsłudze sprzętu ratowniczego, armatury wodnej oraz wyposażenia osobistego ratowników. Poznawali zagadnienia ceremoniału pożarniczego, środków łączności, procesu spalania, a także taktyki działań gaśniczych i ratowniczych. Ponadto każdy z uczestników musiał pozytywnie przejść test w komorze dymowej. Zwieńczeniem kursu był przeprowadzony w dniu 22 sierpnia 2022 r.  egzamin sprawdzający wiedzę praktyczną, a następnie wręczenie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia przez st. bryg. Zbigniewa Hawryluka – Zastępcę Komendanta Powiatowego PSP w Parczewie. Kurs ukończyło 31 druhów oraz 4 druhny.

 

Wszystkim serdecznie gratulujemy.

Skip to content