Szkolenie naczelników OSP

W dniach 19 – 30 listopada 2021 r. przeprowadzono szkolenie naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu parczewskiego. Szkolenie odbywało się w formie zajęć e‑learningowych z wykorzystaniem platformy szkoleniowej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Szkolenie ukończyło 6 druhów.

Skip to content