Szkolenie kierującego działaniem ratowniczym dla strażaka ratownika OSP

W dniach 14-17 listopada  2022 r. przeprowadzono­ w Komendzie Powiatowej PSP w Parczewie szkolenie kierującego działaniem ratowniczym dla strażaka ratownika Ochotniczych Straży Pożarnych (dowódcy OSP). Celem szkolenia było przygotowanie członków OSP do kierowania działaniami na poziomie interwencyjnym z umiejętnością oceny sytuacji i podejmowania decyzji w działaniach ratowniczych. W efektywnym szkoleniu udział wzięło 7 druhów z terenu powiatu parczewskiego.

 

  Ważniejszymi aspektami szkolenia było: 

  • omówienie uprawnień i obowiązków kierującego działaniami ratowniczymi
  • omówienie zasad i typów kierowania działaniami ratowniczymi
  • utrwalenie wiedzy z prawidłowego przeprowadzania rozpoznania, oceny sytuacji i ilości potrzebnych sił i środków.
  • formułowanie rozkazów,
  • organizowanie łączności radiowej, prowadzenie korespondencji i przekazanie meldunków
  • zbieranie informacji oraz sporządzanie dokumentacji z przebiegu działań ratowniczych
Skip to content