Ślubowanie

8 stycznia 2018

5 stycznia 2018 r. odbyło się ślubowanie strażaków wstępujących do służby przygotowawczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie. Ślubowanie przyjął Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie bryg. mgr inż. Leszek Szymański w obecności, pracowników i funkcjonariuszy komendy.

str. Kamil Domański  oraz str. Rafał Zarczuk służbę rozpoczęli 20 grudnia 2017 r. W ostatnich dniach strażacy zapoznali się ze sprzętem, zasadami oraz regulaminami obowiązującymi w Państwowej Straży Pożarnej.

Ślubowanie to bardzo uroczysty moment w życiu zawodowym. Jest ono postrzegane, jako coś podniosłego, stanowi symbol pełnego włączenia do cieszącej się społecznym prestiżem służby, wzmacnia świadomość własnej tożsamości zawodowej. Ślubowanie tradycyjnie zwieńczone zostało
rotą:
„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka, uroczyście ślubuję być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia – nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.”

Następnym ważnym etapem służby jest odbycie szkolenia podstawowego w zawodzie strażak w Szkole Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, które rozpoczyna się 8 stycznia 2018 r. Po zakończeniu szkolenia 8 sierpnia 2018 r. funkcjonariusze rozpoczną czynną służbę w jednostce ratowniczo-gaśniczej.

Galeria

Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Skip to content