Maseczki od WTZ Caritas dla strażaków KP PSP w Parczewie

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej bryg. Leszek Szymański składa serdeczne podziękowania Warsztatowi Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Siedleckiej w Parczewie za nieodpłatne przekazanie maseczek ochronnych wielokrotnego użytku, wykonanych w ramach akcji solidarnościowej “Jestem-rozumiem-wspieram”. Maseczki zostaną wykorzystane na potrzeby zadań realizowanych przez strażaków związanych z minimalizowaniem skutków pandemii COVID-19.

Opracowanie: KP PSP w Parczewie

Skip to content