Komenda Powiatowa PSP w Parczewie przypomina o obowiązku odśnieżania dachów i usuwania lodowych sopli

Śnieg na dachu jest zimą zjawiskiem tak powszechnym, że praktycznie nie zwraca się na niego uwagi. Niestety, często stanowi groźne obciążenie dla konstrukcji nośnej dachu. Jeden metr sześcienny puchu śniegowego waży do 200 kg, śniegu mokrego 700-800 kg, a lodu około 900 kg. Mokry śnieg jest cięższy od białego puchu. Śnieg zalegający na dachu może być przyczyną tragedii, zwłaszcza gdy nie usuwa się go z dachów płaskich i dużych. Niebezpieczne dla zdrowia i życia są także lodowe sople
i nawisy śniegowe. Trzeba je usuwać na bieżąco, by nie stanowiły zagrożenia dla ludzi.

 

Odśnieżanie dachu i usuwanie sopli należy do obowiązków właściciela bądź zarządcy nieruchomości. Przepisy nakładają na właścicieli i zarządców nieruchomości obowiązek zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu, co w praktyce oznacza również konieczność usuwania śniegu i lodu z dachów, balkonów i innych elementów budynku.  Właściciel bądź zarządca, który nie wywiąże
się z obowiązku odśnieżania dachu, musi liczyć się z konsekwencjami (może zostać ukarany mandatem), a nawet z wprowadzeniem natychmiastowego zakazu użytkowania obiektu lub jego części, do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

 

Prosimy o zapoznanie się z  materiałami informacyjnymi oraz przypominamy  o obowiązku odśnieżania dachów.

https://www.gov.pl/web/kgpsp/snieg-na-dachach

Skip to content