Już wkrótce szkolenie podstawowe strażaka ratownika Ochotniczych Straży Pożarnych

Komenda Powiatowa PSP w Parczewie planuje przeprowadzenie szkolenia podstawowego strażaka ratownika Ochotniczych Straży Pożarnych. Głównym celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych przewidzianych dla ochotniczych straży pożarnych. Osoby chętne do wzięcia udziału prosimy o zgłaszanie się do przedstawicieli macierzystych jednostek OSP. Termin dostarczania skierowań: 20.06.2022 r. Poniżej przedstawiamy orientacyjny plan przebiegu szkolenia:

  • 22 czerwca 2022 r. –  spotkanie organizacyjne – w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Parczewie
  • 28 czerwca 2022 r.  – zajęcia nie objęte e-learningiem w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Parczewie
  • od 29 czerwca 2022 r. do 29 lipca 2022 r. e-learning na platformie KW PSP Lublin realizowany we własnym zakresie i w dowolnym czasie
  • 29 lipca 2022 r. – egzamin z części teoretycznej szkolenia         

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu części teoretycznej zajęcia praktyczne z aparatami ODO 

  • 1 lub 2 lub 3 sierpnia 2022 r.  ćwiczenia w komorze dymowej w Ośrodku szkolenia  KW PSP w Lublinie przy ul. Antoniny Grygowej 8, 20-234 Lublin. Zajęcia realizowane w grupach max. 15 osobowych.
  • 5 sierpnia 2022 r.  termin poprawkowy komory dymowej
  • od 8 –12, 16-17 sierpnia 2022 r.  – zajęcia praktyczne realizowane w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Parczewie
  • 22 sierpnia 2022 r.   – egzamin praktyczny, zakończenie kursu
Skip to content