Pamiątkowy grawer Burmistrza Parczewa

Jubileusz 90-lecia OSP Jasionka

21 maja 2023 r. w Jasionce odbyła się uroczystość 90-lecia powstania jednostki połączona z przekazaniem nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Uroczystości rozpoczęto polową Mszą Świętą na placu przy budynku remizy OSP w Jasionce. Tutaj też odbył się uroczysty apel, który rozpoczął meldunek złożony przez dowódcę uroczystości kpt. Aleksandra Bożyma st. bryg. Mirosławowi Buremu – Zastępcy Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie. Po odegraniu Mazurka Dąbrowskiego, wciągnięciu flagi państwowej na maszt i przywitaniu gości dokonano aktu przekazania oraz kluczyków do średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego Volvo GBa 4,2/29/3/8. Przekazania dokonali Pan Robert Gmitruczuk – Wicewojewoda Lubelski oraz  Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie st. bryg. Mirosław Bury. Samochód został następnie poświęcony przez Kapelana Powiatowego Strażaków ks. Sławomira Matejka. W dalszym ciągu uhonorowano medalami i odznaczeniami członków OSP Jasionka oraz dziewczęta z MDP Jasionka. Uroczystość zwieńczyły przemowy oraz gratulacje zaproszonych gości.

 

W uroczystości udział wzięli:

 • Pan Marcin Duszek – poseł na sejm RP,
 • Pan Jerzy Szwaj – Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego,
 • Pan Robert Gmitruczuk – Wicewojewoda Lubelski,
 • st. bryg. Mirosław Bury – Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie,
 • dh. Grzegorz Szyszko – Dyrektor Zarządu Wykonawczego ZOSP RP,
 • bryg. w st. sp. Wiesław Nowak – Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie,
 • st. bryg. Leszek Szymański – Komendant Powiatowy PSP w Parczewie,
 • st. bryg. Zbigniew Hawryluk – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Parczewie,
 • Pan Janusz Hordejuk – Starosta Parczewski, jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Parczewie,
 • Pan Janusz Zieliński – Przewodniczący Rady Powiatu Parczewskiego,
 • insp. Krzysztof Kozyra Komendant Powiatowy Policji w Parczewie,
 • Pan Piotr Pniak – Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Parczew,
 • Pan Paweł Kędracki – Burmistrz Parczewa,
 • Pan Mirosław Naumiuk -Przewodniczący Rady Miasta,
 • Pani Agnieszka Hawryluk – Sekretarz Gminy Parczew,
 • ks. Sławomir Matejek – Kapelan Powiatowy Strażaków,
 • ks. Kanonik Jacek Nazaruk – Dziekan Dziekanatu Parczewskiego,
 • Jacek Łućko – Komendant Gminny ZOSP RP w Parczewie,
 • Pan Józef Skorupski – sołtys Wsi Jasionka,
 • Grzegorz Duda – kierownik placówki terenowej KRUS w Parczewie.

 

Samochód sfinansowano ze środków Komendanta Głównego w ramach dotacji pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” w kwocie 400 000,00 zł, z budżetu Gminy Parczew w kwocie 500 000,00 zł oraz kwota 29 880 zł od sponsorów indywidualnych.

 

Pozyskany wóz przyczyni się do wzmocnienia ochrony pożarniczej w gminie, zwiększenia zdolności operacyjnej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasionce, a także znacznie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa lokalnych i okolicznych mieszkańców, zgodnie z zasadą: „Bogu na Chwałę i ludziom na pożytek”.

Zdjęcia: Maciej Sikorski

Skip to content