Ćwiczenia zmian służbowych JRG w Poleskim Parku Narodowym

W dniach 7-9 czerwca br. na terenie Poleskiego Parku Narodowego przeprowadzone zostały ćwiczenia . W ramach doskonalenia zawodowego strażacy trzech zmian służbowych utrwalali posiadaną wiedzę i doświadczenie. Podczas ćwiczeń doskonalono możliwości prowadzenia działań gaśniczych na  obszarach leśnych oraz sprawdzano stan i przejezdność dojazdów pożarowych. Zapoznawano się z lokalizacją  i dostępnością punktów czerpania wody zlokalizowanych bezpośrednio na terenie Parku lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Wspólnie z pracownikami Parku  omówiono specyfikę oddziałów leśnych szczególnie podatnych na rozprzestrzenianie się pożarów.

Ćwiczenia mają na celu:

  • Doskonalenie umiejętności dowódczych i wykonawczych.
  • Poznanie specyfiki obszaru leśnego, dróg przeciwpożarowych i punktów czerpania wody.
  • Weryfikację gotowości operacyjnej sił i środków.
  • Weryfikację gotowości pracowników Poleskiego Parku Narodowego do prowadzenia działań.
Skip to content