Bezpieczne wakacje na obozie Harcerskim

8 lipca br. strażacy Komendy Powiatowej PSP w Parczewie wraz z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Parczewie wizytowali obóz harcerski zorganizowany przez Mazowiecki Okręg ZHR zlokalizowany nad jez. Czarnym w Nadleśnictwie Parczew. Wizyta miała na celu sprawdzenie przygotowania terenu obozu pod względem spełnienia warunków bezpieczeństwa.
W trakcie wizytacji strażacy sprawdzili m.in. dojazdy do miejsca obozu, prawidłowość oznakowania kierunków ewakuacji, określenia miejsc zbiórki podczas ewakuacji, miejsce lokalizacji podręcznego sprzętu gaśniczego oraz jego kompletność a także miejsce wyznaczone do palenia ognisk. Następnie przeprowadzono prelekcję na temat bezpieczeństwa, zasad zachowania się na obszarach leśnych, sposobów używania podręcznego sprzętu gaśniczego oraz postępowania w przypadku zagrożenia. Szczególny nacisk położono na kwestie związane z bezpiecznym wypoczynkiem nad wodą.
Na zakończenie spotkano się z  kierownictwem obozu, ustalono zasady wymiany informacji i sposób przesyłania komunikatów o pogarszającej się pogodzie, wyładowaniach atmosferycznych, gradobiciach i obfitych deszczach, a także zagrożeniach pożarowych. Ponadto przypomniano
o konieczności sprawdzania łączności komórkowej ze Stanowiskiem Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Parczewie oraz monitorowania sytuacji meteorologicznej.

Skip to content