Bezpieczne Wakacje na obozie Harcerskim

9 lipca 2019 roku, strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie odwiedzili obóz harcerski nad jeziorem Czarnym w nadleśnictwie Parczew. W trakcie wizyty przeprowadzono próbną ewakuację, którą zarządził Komendant Obozu. Ewakuacja została przeprowadzona sprawnie, wszystkie osoby korzystające z wypoczynku ewakuowały się w wyznaczone miejsce. Następnie przeprowadzono prelekcję na temat bezpieczeństwa, zasad zachowania się na obszarach leśnych, sposobów używania podręcznego sprzętu gaśniczego oraz postępowania w przypadku zagrożenia. Szczególny nacisk położono na kwestie związane z bezpiecznym wypoczynkiem nad wodą.

Na zakończenie spotkano się z  kierownictwem obozu ustalono zasady wymiany informacji i sposób przesyłania komunikatów o pogarszającej się pogodzie, wyładowaniach atmosferycznych, gradobiciach i obfitych deszczach, a także zagrożeniach pożarowych. Ponadto przypomniano o konieczności codziennego sprawdzania łączności komórkowej ze Stanowiskiem Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Parczewie oraz monitorowania sytuacji meteorologicznej.

Tekst i zdjęcia: mł. asp. Wojciech Denejko

Skip to content